KINESIS POLUINDIVIDUALNI TRENING

KINESIS POLUINDIVIDUALNI TRENING

Ne želite vježbati sami, ugodnije Vam je društvu prijatelja, prijateljice Kinesis POLUINDIVIDUALNI trening je izbor za Vas. Iako je svaka osoba individua za sebe ovim programom maksimalno pristupamo svakoj osobi ponaosob.

Polaznici ovog programa naizmjenično izvode iste vježbe na jednoj spravi dok je opterećenje prilagođeno za svaku osobu posebno.

Cijena paketa od 10 treninga 110 EURA po osobi.

NAPOMENA: Paket treninga uplaćuje se unaprijed. Svaka osoba uplaćuje svoj paket treninga. Drugu osobu za vježbanje pronalazite sami te ste vezani dolaskom u istom terminu.