KONDICIJSKI TRENING

Kondicijski trening usmjeren je prema unapređenju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika te zdravstvenog statusa.

Namijenjen je vrhunskim sportašima i sportašima rekreativcima kao individualni dopunski trening.

Dopunski trening može se provoditi kao prevencijski kondicijski trening, kao sportski rehabilitacijski trening koji ima za cilj postupno uvođenje sportaša u trenažni i natjecateljski sustav, te kondicijski trening za unapređenje morfoloških obilježja, razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Kondicijski trening se za svakog člana programira prema njegovom inicijalnom stanju te se na temelju toga odrađuju ciljevi i zadaci koji se potom ostvaruju u za njih predviđenom vremenskom periodu.

Trening je u trajanju od 90 minuta.

Cijena za jednu osobu: pojedinačni trening 200,00 kn, paket 10 treninga 1.500,00 kn, paket 12 treninga 1.800,00 kn.

Cijena za POLUINDIVIDUALNI kondicijski trening (2 osobe) po osobi: pojedinačni trening 150,00 kn, paket 10 treninga 1.000,00 kn, paket 12 treninga 1.200,00 kn.